Verktyg, förråd och övriga byggen

Förrådet

Under hösten 2018 uppfördes ett förråd i serpentinen på Korpslingan. Detta används till förvaring av snökäppar, verktyg, med mera, och vi slipper därmed betala månadskostnad för en container vi tidigare hyrt.

Förrådet är arkitektritat för att passa in i områdets stil.


Verktyg

Samfälligheten har inskaffat en del verktyg för att sköta våra gemensamhetsytor.

Du är välkommen att kontakta styrelsen för att i låna verktygen för att hjälpa till med att vårda våra ytor. De ska alltså inte användas på den egna tomten, undantaget stegen.

Verktygen förvaras i föreningens förråd.


Förteckning över verktyg

Spång, brevlådeställning, anslagstavla, bänk och förrådet.


Snickerier och staket

I området finns :

Dessa kan behöva underhåll vid städdagar