Styrelseledamöter

Samfälligheten företräds av följande styrelseledamöter:

 • Margareta Lindgren, ordförande

 • Bitt Tehler, kassör

 • Henrik Mjöberg , ledamot

 • Katarina Hall, ledamot

 • Lars Tehler, ledamot

 • Tomas Hurtig, ledamot

Kontakta styrelsen

Skicka ett mejl till : info@segersangby.org om du vill ställa frågor, lämna förslag eller informera om något som föreningen kan ha nytta av.


Felanmälan

Styrelsen tar tacksamt emot information om fel som uppstått på anläggningen, som till exempel: trasig gatubelysning, påkörda stolpar eller igenproppade dikestrummor.

Ange gärna stolpnumret vid felanmälan av belysning


Revisorer

Revisorer är Diana Hellstenius och Daniel Gillsten.

Revisorssuppleant: Helene Gamnis.


Valberedning

Valberedningen består av: VAKANT

Informationskanalerna

Styrelsen använder följande kanaler för att kommunicera med föreningens medlemmar:

 • På föreningsstämman och i verksamhetsberättelsen redovisar styrelsen det gångna årets verksamhet samt planerna för det kommande året.

 • På föreningens webbplats www.segersang.se (den du just nu besöker)

 • Facebooksidan https://www.facebook.com/segersangby/

 • Anslag sätts upp på anslagstavlor i området.

 • Mejl: Du kan får utskick på mejl om du anmäler dig till utskick@segersangby.org


E-postadresser

Styrelsen


Valberedningen


Revisorerna