Segersängs samfällighetsförening

Inplanerade händelser och nyheter

22/3-2023

Vårens städdag blir  22 april kl 10. 


25/1-2023

Nästa årsstämma hålls söndagen 7 maj kl 16 vid slutet av Inägan  (utomhus).

Motioner till denna ska lämnas in senast 28/2 . Det går bra att mejla dem till info@segersangby.org.20/10-2022

Meddelande från kommunen

Information om kommande röjnings- och trädfällningsåtgärd längs Kärr- och Källvägen i Segersäng.


5/10-2022

Söndag 9 oktober blir det höstens städdag

10.00 Samling vid förrådet (vid Korpslingan 8)

Arbetsområden denna dag:

Välkomna! 

önskar styrelsen

Städda3/10-2022

Städdag  på söndag 9/10. Mer info kommer snart.

18/9-2022

Nästa vecka kommer en maskin slå våra vägkanter och diken.

9/6-2022

Nu finns det möjlighet att få gå lie-kurs som sponsras av Länsstyrelsen genom  LONA-projektet "Gynna mångfalden i Segersäng". Alla är välkomna, även de som bor utsocknes.

Man får lära sig:20/4-2022

Söndagens städdag är inställd.

Det är dock jättebra om alla hjälps åt att plocka skräp innan gräset växer upp och döljer det.


21/2-2022

Vårens städdag blir söndagen 24 april 


Årets stämma kommer hållas  söndagen den 8 maj kl 16:00


8/10-2021

Nu är vägbeläggningen klar. Det kan vara lite kladdigt på sin ställen innan bindmedlet har stelnat.


30/9-2021

Måndagen 4 oktober börjar 2 dagars vägbeläggning med Y1B

Inga bilar får vara parkerade på vägen dessa dagar!

Om det regnar denna dag kommer vägbeläggningen skjutas till senare i veckan.

Vägen blir inte avstängd men får en kortare stunds begränsning av framkomlighet. Man kommer att kunna köra på vägen direkt efter att nya beläggningen är på plats. 

Vid frågor maila till vagar@segersangby.org eller kontakta Lars Tehler, Inägan 6.


25/9-2021

Dikena kommer klippas tisdag 28/9- torsdag 30/9


11/9-2021

Välkomna till höstens städdag 18/9!

Samling kl 10.00 vid förrådet

Övergripande vad som ska göras:

Kan man inte den 18:e september är man som alltid välkommen att göra en insats en annan dag.

Tillsammans får vi det ännu finare i vårt fina område!

Lappar med nedanstående instruktioner kommer delas ut vid förrådet

Markera på lappen vad som är gjort och lämna lappen åter vid förrådet eller i vår brevlåda Åkertegen 2 J. Notera även om ni sett något som behöver åtgärdas.

Komplettera maskinella slåttern

Vad som kan behöva kompletteras manuellt är:

Kontrollera vägtrummorna

Det är viktigt att inget stoppar upp vattenflödet i våra diken:

Städning

Lekplatsen

Insektshotell

8/9-2021

Nu är det snart dags för vägbeläggning med Y1B

Gäller som tidigare meddelats Åkertegen, Plogfåran, Solgläntan, Skogslyckan, Bäverstigen, del av Korpslingan och övre delen av Tjäderslingan, se kartan.

Dagen för beläggningen gäller att: 

Ni som vet med er att ni har haft byggnation eller andra åtgärder som spillt ut lera, grus eller klipp på vägen behöver därför ta bort det.

Datum kommer att meddelas så fort vi får det av entreprenören. Vid frågor maila till vagar@segersangby.org eller kontakta Lars Tehler, Inägan 6.

2021 beläggs:


4/9-2021

Höstslåtter av våra diken

Från 6 sept blir det maskinell höstslåtter av våra diken

Undvik att parkera bilar längs våra vägar.

Se över diket närmast din fastighet så inte grenar från häckar hänger ut över diket. 

För den som vill går det som vanligt bra att slå manuellt innan.


31/8-2021

Städdag planerad till  lördagen 18/9-2021

Mer information kommer senare,

Lie-kurs 22/8

Välkommen till gratis lie-kurs vid branten på korpslingan söndagen 22/8-2021 kl 15.00 

Anmäl dig här så snart som möjligt och senast  21/8 kl 17.00.  Begränsat antal deltagare27/6-2021

Dikena planeras att klippas med början 29/6. Alla diken kommer klippas utom de som är markerade med band. För att markera med band: läs här.22/6-2021

Lie-kurs 4/7

Välkommen till gratis lie-kurs på Tärnslingan 4/7 kl 15.00!

Anmäl dig här så snart som möjligt och senast  3/7.  Begränsat antal deltagare7/6-2021

Årsteämmeprotokoll

Protokollet från årsstämman ligger  här.15/5-2021

Inför årsstämman 17 maj. 

Eftersom det fortfarande råder stor smittspridning av covid-19 har vi beslutat följande:

1. Vi kommer genomföra stämman på grusplanen längst in på Inägan.

2. Kom helst bara en person från varje fastighet men glöm inte fullmakten om det finns fler ägare. Fullmakt finns sist i årsredovisningen och här.

3. Extra fullmakt med viljeyttring. För att, trots pandemin, få bra beslutsunderlag och även ge dem som inte vill gå på en stämma i dessa tider möjlighet till deltagande har vi beslutat nyttja den tillfälliga pandemimöjligheten att tillåta fullmakter med viljeyttring. 

Varje delägarfastighet med rösträtt kan ta emot max tre fullmakter och därmed representera tre fastigheter utöver den egna. Fullmakten med viljeyttring har delats ut till alla fastigheter.

Varmt välkomna till 2021 års stämma!

Styrelsen för Segersängs samfällighetsförening

Louise, Margareta, Bitt, Katarina, Tomas och Lars24/4-2021

Morgondagens städdag  är inställd pga av kyla och blåst. 


21/4-2021

Pandemianpassad städdag 25 april. Inställd

För att undvika folksamling har vi delat upp samlingsplatserna beroende på arbetsområde. Vill du göra en insats denna dag så finns vi på plats från kl 10.00 vid samlingsplatserna. Har du frågor eller vill göra en insats en annan dag så maila gärna till kontaktpersonen.


Vägar

- Sopa undan sandningsgrus vid guppen och andra ställen sopbilen inte kom åt, sopkvast

Samling vid förrådet bredvid Korpslingan 8, Lars, vagar@segersangby.org


Flis på stigen 

- Flis på stigen upp för blåsippsbacken till Segershatt, skottkärra, skyffel/spade

Samling vid blåsippsbacken, Korpslingan, Bitt, gronytor@segersangby.org


Lekplatsen

- Flytta undan grenarna på vägen upp till lekplatsen, läggs på faunadepåerna eller under gran 

- Ogräsrensning och krattning i gruset runt sandlåda

Samling på lekplatsen  Margareta, lekplats@segersangby.org


Diken

- Sprida sandningsgruset där det kommit mycket

- Rensa i dikesbotten från grenar o stenar

- Gräva framför vissa trummynningar

Samling vid förrådet bredvid Korpslingan 8, Tomas, diken@segersangby.org

 

Allmän städning och rabatter

- Städning - soppåsar och räfsor finns i förrådet

- Lägga på naturgödsel på rabatter vid Tärnslingans syrener och Inägans måbär och rönnbär

Samling vid bussmidjan, Louise, info@segersangby.org


Bekämpning Lupiner 

Inte nu men så snart de kommer upp


Varmt välkomna!

önskar styrelsen i Segersängs samfällighetsförening

Louise, Bitt, Margareta, Katarina, Lars och Tomas  6/4-2021

Gynna mångfalden

torsdagen 8/4-2021 kl 20.00-21.00

anslut här: https://meet.google.com/epj-oopr-her


28/3-2021

måndagen  29/3-2021 kl 16.00-17.00  Anslut här 


18/3-2021

Årsstämma måndagen 17/5

Årsstämman  planeras till måndagen 17/5-2021 kl 19.00 på förskolan,  Inägan 8.

Kom i tid för avprickning och glöm inte ordna fullmakt i det fall inte samtliga (båda) fastighetsägarna kan vara med på mötet.

Stämman kommer troligen att vara utomhus. Beroende på pandemiläget kan stämman flyttas framåt i tiden, vilket meddelas i så fall.

Städdag söndagen 25/4

Mer information kommer senare

30/12-2020

Stockar till ved

Det som är kvar av stockarna på Korpslingan (se bild) kommer att transporteras bort efter nyår: så skynda att hämta  för de som vill!

Ved och flis finns nu att ta i våra grönområden

28/11-2020

Nu finns det möjlighet att hämta ved och flis efter nedtagning av riskträden vid Segershatt och lekplatsskogen, dvs mellan lekplatsen och Mårdstigen.

Ved

Man får gärna hämta stockar i stora högen vid blåsippsbacken* och mindre kubbar som finns vid lekplatsskogen. 

Högar som är  skyltade "Faunadepå" ska dock lämnas kvar

Det finns massor med ris i högar uppe på Segershatt om någon vill ha som juldekoration eller nåt. Planen var att allt skulle ha flisats på plats där uppe men flismaskinen kom tyvärr inte upp pga av alla stenar. 

Flis

Flis som är OK att hämta finns i två högar: i serpentinen ovanför förrådet samt i en hög nedanför lekplatsen mot Segersängsvägen. 

Flishögen i blåsippsbacken* bakom stora timmerhögen tänker vi oss att använda till att lägga i hjulspåren efter skotaren. Flis från denna flishög får därför inte tas. 

Tänkte börja med detta i morgon 28/11 så får vi se hur långt vi hinner och orkar. 

Alla är hjärtligt välkomna att hjälpa till med detta, vi tänkte börja kl 13.00. Hoppas vi ses då! 

Går givetvis bra att göra en insats vid annan tidpunkt också.

Med vänliga hälsningar

Bitt och Margareta 

Grönområdesansvariga inom

Segersängs samfällighetsförening

* Med blåsippsbacken menas den långa raka backen på Korpslingan

2020-11-16

Trädfällning på Segers hatt och Lekplatsskogen påbörjas tisdagen 17/11

2020-11 04

Information om kommande arbete med våra riskträd

Visst arbete har som ni kanske märkt redan påbörjats. Entreprenören kan eventuellt köra igång det större arbetet med att ta ner riskträden inom Segersängs samfällighetsförening vecka 46. Är marken för mjuk och blöt blir det senare. När arbetet är igång gäller följande:

Med vänliga hälsningar

Margareta och Bitt

Grönområdesansvariga inom Segersängs samfällighetsförening 

Segersäng 2020-10-20

Till berörda fastighetsägare runt våra skogsområden kring lekplatsen, Mårdhöjden och Segershatt

Vi vill informera er om att Segersängs samfällighetsförening idag 20 oktober har inspekterat våra skogsområden tillsammans med trädexpertis. Ett större antal riskträd har identifierats, däribland ett område med granar angripna av granbarkborre på södra delen av Segershatt. Alla dessa träd är nu märkta och kommer så småningom att tas ner. Ett riskträd är ett träd som är dött eller svårt angripet och troligen kommer att falla inom närmaste året eller åren. Med andra ord en fara för alla som vistas i våra nära skogsområden inom samfälligheten.

I huvudsak har vi tittat på träd som växer inom gemensamhets-anläggningen som Segersängs samfällighet förvaltar, men några träd har också blivit märkta strax innanför tomtgränsen på angränsande tomter. Samfälligheten kommer inte att ta ner träd på dessa tomter men har ni som fastighetsägare fått ett träd märkt med rött är det ett träd som har bedömts som ett riskträd som ni bör titta mer på och ta ner. Hör av er om det är någon tveksamhet så tittar vi på det tillsammans.

Har ni frågor kring detta så maila till gronytor@segersangby.org

Med vänliga hälsningar

Bitt och Margareta

Grönområdesansvariga inom Segersängs samfällighetsförening 

Sly till flätning


19/10-2020

Det finns sly och några småträd att hämta från söndagens slyrensning vid Mårdstigen och i "blåbärsbacken", Korpslingan, för de som vill ha.

Att använda till flätning, insektshotell eller annat. Slyet kommer ligga  kvar ca en vecka.

Slyröjningsdax

Det är slyröjardag i några av våra grönområden på söndag 18/10. Den som vill vara med är mycket välkommen att meja till gronytor@segersangby.org

Torsdagen 17 september är det dags för steg 3 - vägbeläggning med Y1B

Inga bilar får vara parkerade på vägen denna dag!

Vägen blir inte avstängd men får en kortare stunds begränsning av framkomlighet. Man kommer att kunna köra på vägen direkt efter att nya beläggningen är på plats.

Y1B är en ytvägsbeläggning som läggs ut av stora maskiner, så kallad tankbeläggning.

Det är samma typ av beläggning som den vi har på våra vägar.

Vägarna som nu får ny vägbeläggning är rödmarkerade på kartan.

Vid frågor maila till vagar@segersangby.org eller kontakta Lars Tehler Inägan 6. 

Nu är det höst och städdagsdags

Det blir en ”vanlig” städdag 20/9 kombinerat med möjlighet att göra en vald insats före städdagen.

Fokus kommer att vara på våra diken.

Arbete att göra innan städdagen 20/9

Du kan välja mellan följande uppgifter att göras i förväg:

* Det är angeläget att det slagna räfsas upp så att näringen minskas i dikena och därmed minskar tillväxten på sikt. Dessutom kan det slagna täppa till i rören om det får ligga kvar.

Skriv till gronytor@segersangby.org  för att boka in dig på en uppgift och/eller ställa frågor.

Städdagen 20/9

Någon från samfällighetens styrelse finns vid förrådet på Korpslingan från kl 10 för att dela ut arbetsuppgifter och vissa verktyg.

Vi utför det som återstår i dikena och

Blir vi tillräckligt många tillkommer:

Ingen korvgrillning denna gång

Dags för vägkantsklippning

24/8-2020

Våra vägkanter och diken kommer klippas onsdagen 26/8 och eventuellt också torsdag 27/8.

Vänligen se till att traktor med verktyg inte hindras av parkerad bil, öppen grind eller annat föremål vid vägkanten eller i diket.

Nu är det snart dags för steg 3 - vägbeläggning med Y1B

Gäller som tidigare meddelats större delen av A-etappen och Inägan, se kartan.

Dagen för beläggningen gäller att: 

Ni som vet med er att ni har haft byggnation eller andra åtgärder som spillt ut lera, grus eller klipp på vägen behöver därför ta bort det.

Vägen blir inte avstängd men får en kortare stunds begränsning av framkomlighet. Man kommer att kunna köra på vägen direkt efter att nya beläggningen är på plats. 

Vägarna som får ny beläggning denna sommar:

Dvs de rödmarkerade vägarna på kartan

Datum kommer att meddelas så fort vi får det av entreprenören. 

Vid frågor maila till vagar@segersangby.org eller kontakta Lars Tehler Inägan 6.

Meddelande från SMÅA

Arbete med radhusen planeras att återupptas 20/7.

Huslänga A+B planeras ankomma söndag- tisdag 2-4/8.

Huslänga C+D planeras ankomma söndag- tisdag 16-18/8.Asfaltering 30/6-2020

22/6-2020

Lagningar med asfalt (lila och blå prickar) inför ytbeläggning med Y1B (rödmarkerade vägar), dvs på Inägan, Plogfåran, Åkertegen, nedre Korpslingan och Tjäderslingan. 

Slåtter av vägkanter, diken och grönområden

20/6-2020

Nu har området gåtts över en gång och vi bedömer "midsommarslåttern" vara avklarad för i år.

Stort tack till de som hjälpt till!

Lupiner och andra oönskade växter

Förutom våta diken ska alla lupiner och kirskål (vid stupet, Korpslingan) fått sig en omgång. 

Lupiner och kirskål kommer dock tillbaks, så hjälp gärna till att slå av dem vartefter.

Räfsning

För att minska näringen i dikena behöver de räfsas efter att de klippts. Jättebra om som många som möjligt kan göra det, åtminstone vid sina tomter. Lägg gärna det räfsade runt träd, buskar och andra växter på egna tomten, Är suveränt som skydd för ogräs, uttorkning och ger näring. Hör av dig om du hellre vill lägga det på gemensamhetskomposter så hittar vi en lösning.

Om projektet "Gynna mångfalden i Segersäng" 

Till sist: sök gärna och kom med i FB-gruppen "Gynna mångfalden i Segersäng" för att få mer information och kunna diskutera påverka detta projekt. Läs här för grundläggande information om projektet. 

/Katarina, gronytor@segersangby.org 

Vägbeläggning sommaren 2020

16/6-2020 

Vägbeläggning under sommaren 2020 sker i tre steg: 

1. Snabelbilen kör runt på alla våra vägar och lagar sprickor och små skador. 

2. Större skador inom området för ny ytbeläggning kommer att asfalteras innan ytbeläggningen. 

Asfaltering sker även där kommunen har grävt upp för VA-arbeten på Inägan och Plogfåran. 

3. Nytt ytskikt med tankbeläggning Y1B kommer i år att ske på följande vägar: 

• Korpslingan från Segersängsvägen förbi Ekorrvägen 

• Ekorrvägen 

• Tjäderslingan från Segersängsv till ca Tjäderslingan 19 

• Inägan 

Mer information kommer när varje moment närmar sig. 

Vid frågor kontakta Lars Tehler, vagar@segersangby.org

Bli en Mångfaldsgynnare!

Bli en Mångfaldsgynnare och kom med i naturvårdsprojektet "Gynna mångfalden i Segersäng”. Projektet får bidrag av länsstyrelsen och sker i samarbete med kommunens ekologer och Segersängs samfällighetsförening.

Som Mångfaldsgynnare kommer du framför allt att få slå och räfsa ett område (tex dike vid din fastighet) under en viss tidsperiod. Räfsning är viktigt för att minska näringsinnehållet i jorden. Insådd och/eller plantering av insektsvänliga blommor kommer också ske samt exkursioner för fröinsamling och lupinbekämpning i området.

Låter det kul och viktigt? Kom med! Under fliken Grönområdena kan du läsa mer om projektet

För att ansluta till projektet: sök medlemskap i gruppen “Gynna mångfalden i Segersäng” på Facebook, eller mejla till gronytor@segersangby.org

Nyheter om exkursioner med mera publiceras på webben och på Facebook.

Lupinkamp

Lupinerna är på väg att slå ut. Vill du hjälpa till att bekämpa? Har gjort en doodle för raka backen, Korpslingan. Flera sådana kan göras förstås. Roligare om man är fler. 

Här är en påbörjad förteckning av lupinområden med möjlighet att kommentera.