Rekommenderad hastighet

Den rekommenderade hastigheten på våra vägar är max 20 km/tim. 

Kör man fortare och det händer en olycka kan det ses som vårdslöshet att inte följa rekommenderade hastigheten.


Skyltar

Alla infarter har en blå skylt med den rekommenderade hastigheten.


Väggupp

Samfälligheten har 20 fasta väggupp i området för att begränsa bilarnas hastigheter.

Regler för parkering inom Segersängs samfällighetsförening


Parkering på vägarna
Man får tillfälligt parkera längs vägarna så länge man inte står i vägen får någon. Tänk på att även större fordon måste kunna passera.

Mötesplatser
Mötesplatserna är till för att underlätta vid möten, tex vid möten med större fordon, så där ska man heller inte parkera mer än tillfälligt.

Vändplaner 

Vändplanerna behövs för att alla ska kunna vända där inklusive  sopbil, plogbil och andra större fordon. Man får därför inte parkera där

Rågångar

Alla våra rågångar ska hållas tillgängliga och där får man heller inte parkera eller överhuvudtaget köra motordrivna fordon. De ingår i grönområdena och är till för att ge oss möjlighet att ta oss förbi fastigheter och ut i naturen. Vinterunderhålls ej.


Vad säger trafikförordningen?

Enligt detaljplanen har vi allmänna vägar och trafikförordningens regler gäller för parkering.

Nedan är ett utdrag ur Transportstyrelsens broschyr: "Stanna och parkera"

Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper: Du får inte stanna eller parkera så att:

På en gata eller allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.