Rekommenderad hastighet

Den rekommenderade hastigheten på våra vägar är max 20 km/tim. 

Kör man fortare och det händer en olycka kan det ses som vårdslöshet att inte följa rekommenderade hastigheten.


Skyltar

Alla infarter har en blå skylt med den rekommenderade hastigheten.


Väggupp

Samfälligheten har 20 fasta väggupp i området för att begränsa bilarnas hastigheter.

Regler för parkering inom Segersängs samfällighetsförening


Parkering på vägarna

Man får tillfälligt parkera längs vägarna så länge man inte står i vägen får någon. Tänk på att även större fordon måste kunna passera.

Mötesplatser

Mötesplatserna är till för att underlätta vid möten, tex vid möten med större fordon, så där ska man heller inte parkera mer än tillfälligt.

Vändplaner och rågångar

Våra vändplaner och rågångar får inte användas som parkeringsplats eftersom de alltid ska vara tillgängliga.


Vad säger trafikförordningen?

Enligt detaljplanen har vi allmänna vägar och trafikförordningens regler gäller för parkering.

Nedan är ett utdrag ur Transportstyrelsens broschyr: "Stanna och parkera"

Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper: Du får inte stanna eller parkera så att:

På en gata eller allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.