Lekplatsen

På lekplatsen finns sandlåda, rutschkana, gunghästar, bord och bänkar samt tillgång till den angränsande skogen med sina spännande stigar och blåbärsris. Vår lekplats riktar sig främst till de mindre barnen men alla är naturligtvis välkomna. 

För att lekplatsen ska vara trevlig och välkomnande behöver den tillsyn och omvårdnad. 

Här behöver vi alla hjälpas åt även om styrelsen har huvudansvaret. När du besöker lekplatsen passa gärna på att:


Regler

En lekplats har regler som syftar till att minska risken för olyckor och som vi är skyldiga att följa. Reglerna anger högsta fallhöjd, minsta avstånd mellan leksakerna, etc. Därför är det inte helt enkelt att anskaffa fler leksaker.

Lekplatsen ska också besiktigas årligen och hållas säker genom löpande underhåll. 

I skogen får man förstås leka men det är inte tillåtet att spika i träden, bygga kojor, som innehåller spik eller innebär risk för skada, hänga upp repstegar, eller såga ner träd och sly.


Historik

Att vår lekplats ser ut som det gör beror på att det var så den byggdes av Småa efter att det i en Lantmäteriförrättning blivit inskrivet ”enklare anordningar för lek får anläggas”. Samfällighetens uppdrag och ansvar är att förvalta lekplatsen.