Grönområdena

Föreningen har flera egna grönområden inklusive rågångar.

Regler för de allmänna områdena

Det är allemansrätten som gäller. 

Man får inte fälla träd, bygga farliga eller skadande kojor eller på annat sätt skada området. 

Det är inte tillåtet att införliva allmänt markområde med sin egen tomt, bebygga det eller göra det otillgängligt för andra.

Brott mot detta är samfälligheten skyldig att följa upp.


Skötsel av de allmänna områdena

Du får gärna klippa gräset i diket och tillse att vattnet rinner fritt genom vägtrummor samt rensa ogräs på lekplatsen, även då det inte är städdag.