Gång- och cykelvägen

I samfälligheten ingår även gång- och cykelvägen som löper längs den statliga Segersängsvägen  (länsväg 546) ner till stationen.

Eftersom denna gång- och cykelväg ligger utanför Segersängs samfällighets fastigheter och tjänar alla som vill ta sig till och från stationen har styrelsen sedan första förrättningen 2006 försökt att få kommunen att överta driften av denna.