Belysning

Föreningen har 136 belysningsstolpar placerade utmed våra vägar samt utmed gångvägen mellan byn och tågstationen.

Ljuskällorna var från början högtrycksnatriumlampor respektive kvicksilverlampor, men armaturerna har under 2018 och 2019 konverterats  och ljuskällorna är nu utbytta till LED.  Detta kommer sänka elförbrukningen och kostnaderna väsentligt för föreningen.

Alla belysningsstolpar har ett unikt nummer vilket är bra att ange vid felanmälan.