Vad föreningen INTE gör

En samfällighet måste vara ytterst noggrann med vad den åtar sig. 

§ 18 i SFL (Lagen om förvaltning av samfälligheter): en Samfällighetsförening får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose."

Lagen ger den enskilde delägaren i en samfällighet ett skydd mot att bli överkörd av en vilseledd majoritet.

En samfällighetsförening har få egna regler, jämfört med till exempel en bostadsrättsförening. 

En bostadsrättsförening kan bestämma vilka kanaler som ska finnas i kabel-tv-nätet, mellan vilka tider det är tillåtet att bullra och bygga om och så vidare. Några sådana regler finns alltså inte i en samfällighet, utan det som reglerar detta är allmänna lagar och förordningar.

Skulle föreningen få för sig att anlägga en fotbollsplan, ett stall eller en motorcrossbana skulle den sträcka sig långt utanför sina befogenheter.

Det är viktigt att komma ihåg att skälet till föreningen bildats är att se till att vägarna är i så gott skick att alla kan ta sig till och från sina fastigheter. 

Brevlådan

Varje fastighetsägare ansvarar själv för sin brevlåda. Samfälligheten medverkar inte vid inköp av en ny brevlåda eller namnskylt. 


Gångvägen vid förskolan

I samfälligheten ingår inte gångvägen utanför förskolan, mellan Åkertegen och Inägan. 

Vägen förvaltas av Nynäshamns kommun.