REV - Riksförbundet enskilda vägar

Föreningen är medlem i REV, Riksförbundet enskilda vägar.

Medlemskapet ger oss:

- försäkring hos Länsförsäkringar Stockholm.

- rådgivning inom lantmäteri, vägteknik och juridik.

- svar på krångliga styrelsefrågor rörande arbetet som väghållare.

REV bevakar övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige och är remissinstans i alla frågor som rör den enskilda väghållningen. De har fortlöpande kontakter med Trafikverket, Lantmäteriet, Sveriges kommuner och landsting, departementen och Trafikutskottet med flera i frågor som rör enskild väghållning.

REV bistår sina medlemsorganisationer med råd och anvisningar i juridiska, väg-, lantmäteri- och miljötekniska frågor. 

REVs experter kan även biträda medlemmarna i tvister samt vid förhandlingar med exempelvis myndigheter, exploatörer och entreprenörer.