Nyinflyttad eller ska sälja? 

Meddela föreningen om nya ägare

Om du ska sälja eller köpa en fastighet som ingår i Segersängs samfällighetsförening behöver styrelsen få reda på den nya ägarens/ägarnas namn, ägarfördelning och fastighetsbeteckning. 

e-posta informationen ekonomi@segersangby.org. eller fyll i denna blankett


Samfällighetsavgiften vid ägarbyte

Samfälligheten delar inte på samfällighets-avgiften vid ägarbyte. Den som står som fastighetsägare vid faktureringstillfället får fakturan och är betalningsskyldig. 

Säljaren kan givetvis göra upp med köparen om denne tar över fastigheten under period där avgifterna är betalda av säljaren.


Bredbandskoder

Anslutningskoderna till TV- och bredband hör till fastigheten, men det har visat sig att köparen sällan får de koderna. 

Föreningen påminner härmed säljaren att överlämna koderna till köparen.

Både säljare och köpare behöver kontakta Telias kundtjänst för att Telia ska ha rätt namn på fastighetens ägare.