Byns historia

Nynäshamns kommun och Stockholmsstad utlyste 1993 en "Idétävling för framtidens landsbygd" där det vinnande bidraget från Södergruppen arkitekter sedan förverkligades av SMÅa som uppförde Segersäng by i fem etapper.

Arkitekturen ville efterlikna det gamla sörmländska gårdssamhället med tre hus som formar en gård. Det blev ett boningshus, en undantagsstuga och carportförråd/vedbod. 

2003 kunde de första boende flytta in. 

2010 startade den femte och sista småhusetappen .

Här finns information om Segersängs äldre historia.


Etappindelningar

Nedan listas byggetapperna med årtal och tillhörande adresser.


2004 - Etapp A -  Enbacken   

Korpslingan 1-13, Tjäderslingan 1-5 och 2-18, Ekorrvägen 1-10, Bäverstigen 1-8.


2005-2006 - Etapp B - Tallhöjden 

Åkertegen 2-14, Plogfåran 1-11, Solgläntan 1-7 och Skogslyckan 1-14.


2007-2008 - Etapp C  - Tjäderhöjden och Inägan

Tjäderslingan 15-42 . Inägan 1-27.


2009-2010 Etapp D - Segershatt 

Korpslingan 23-76 och Mårdstigen 1-7 . Detta är vårt största område.


2011-2012 Etapp E - Berghällen 

Tärnslingan.