Idéskisser för om- och tillbyggnad

Går du i ombyggnadstankar? I så fall får du några tips av arkitekten Lars Bastmark.

Förslagen till om- och tillbyggnad samt uterum har tillkommit efter önskemål från Nynäshamns kommuns bygglovshandläggare för att bedöma och styra inkomna bygglovsansökningar.

Skisserna ska ses som en källa för inspiration och idéer. Föreslagna staket kräver inte bygglov.

Ritningarna har gjorts av Lars Bastmark arkitektkontor på uppdrag av SMÅA. Förslag till trädgårdsplanering och växtval har gjorts av Blomqvist landskapsarkitekter på uppdrag av SMÅA i samband med trädgårdskurs i Segersäng.

Vi tackar Lars Bastmark och landskapsarkitekten Christina Blomqvist för deras välvilja. Lars har varit med och ritat Segersäng by från början.

Tillbyggnad tvåplanshus

tillbyggnad_tvaplanshus_typ_h.pdf

Tillbyggnad ett plan på enplanshus

tillbyggnad_ett_plan_enplanshus_h_etapp_a_o_b.pdf

Tillbyggnad två plan på enplanshus

tillbyggnad_tva_plan_enplanshus_h_etapp_a_o_b.pdf

Uterum hus 78-84 m.fl.

uterum_hus78-84mfl.pdf

Uterum etapp E

uterum_etappe.pdf

Ombyggnad uthus 1

ombyggnad_uthus_typ_u1-h.pdf

Ombyggnad uthus 2

ombyggnad_uthus_typ_u2-h.pdf

Staket typ 1

staket_typ1.pdf

Staket typ 2

staket_typ2.pdf

Trädgårdselement och byggstenar

tradgardselement_och_byggstenar.pdf