Övrigt bra att känna till

Under denna rubrik har vi samlat "bonusinformation", vilket är information om sådant som inte ingår i föreningens verksamhet men som är bra tips för oss som bor i Segersäng.


Segersängs Båtklubb

Då Segersängs by byggdes skapades det en båtklubb med möjlighet att köpa båtplats samtidigt med huset. Se Segersängs båtklubb på Facebook. 


Eldning av trädgårdsavfall

Nynäshamns kommun har regler för när man får elda trädgårdsavfall.


Våra grannar/angränsande områden

Segersängs tomtägarförening

Fastigheterna på Kärrvägen, Källvägen och Släntvägen ingår i Segersängs tomtägarförening.  


Segersäng Västra Samfällighetsförening

Segersäng Västra Samfällighetsförening är den förening som förvaltar området väster om järnvägen. 


Nynäshamns kommun

Flera av samfällighetens fastigheter har gräns mot mark som tillhör Nynäshamns kommun.