Välkommen till Segersängs samfällighetsförenings hemsida

Inplanerade händelser och nyheter

28/6-2024

Information om vecka 27 

Trappan Tjäderslingan

På måndag 1 juli börjar snickarna att bygga på trappan på Tjäderslingans rågång. Det kommer givetvis bli lite påverkan för de närmast boende. Sen kommer vi stänga av rågången för passage under själva arbetet för att inga olyckor ska behöva hända. Vänligen respektera detta, det blir desto bättre när det är klart!

Maskinell slåtter av dikena

Torsdag och fredag 4 och 5 juli blir det maskinell slåtter av våra diken. Försök att inte parkera bilar på våra vägar under dessa dagar. Ni som ännu inte klippt häckar som hänger över diket gör gärna det innan torsdag så det går att komma åt diket och häcken slipper bli skadad. 

Finns det lupiner i diket så ta gärna bort blommorna innan slåttern så fröna inte sprids. 

Vill man klippa diket själv kan man sätta upp ett band längsmed diket/vägen för att visa chauffören att hoppa över den sträckan. Har man redan klippt diket hoppas det också över.

Vägbelysningen

Elektriker kommer även under veckan att göra en besiktning av vår belysningsanläggning. Då tänds bla hela anläggningen upp för kontroll och trasiga lampor byts.

28/6-2024

Lieslåtter

Anslut gärna till lieslåtter och räfsning av två  av våra gräsytor. Enkel kurs i lie-hantering erbjuds för nybörjaren.

Räfsning är lika viktigt som slåtter, så kom gärna även om du inte vill/kan hantera en lie


Tider och platser

Torsdagen 1/8 kl 18

Korpslingan vid stupet ( Södraste delen av Korpslingan)


Fredagen 2/8 kl 18

Tärnslingans äng. (Södraste delen av Tärnslingan) 


För de som vill låna lie med tillbehör ses vi kl 17.40 i förrådet.

Enkel kurs i lie-hantering erbjuds för nybörjaren. 

Ring eller mejla om du har frågor.

/Katarina Hall 

076 2004488, artrikedom@segersang.se

******************

28/5-2024

Nu finns årets stämmoprotokoll här

16/1-2024

Årsstämma söndagen 19 maj kl 14

Motioner ska skickas senast 29/2 till info@segersangby.org eller läggas i vår brevlåda Åkertegen 2 J

Tänk på att samfällighetens uppdrag är att förvalta samfällighetens gemensamhetsanläggning Själv ga:1, dvs sköta vägar, diken, gatubelysning, lekplats, grönområden, rågångar, administrera samfällighetsföreningens kollektiva tjänsteavtal hos Telia samt hålla god ordning på ekonomin. 


Städdag: söndagen 5 maj kl 10
8/10-2023

Telia har meddelat att de byter teknisk plattform för vår fiber, vilket innebär ett kortare driftstopp tisdagen den 10 oktober mellan 6.30 - 15.00

Kommer tjänsterna inte i gång efter stoppet:  starta om all teknisk utrustning. Fungerar det ändå inte: ring Telias kundtjänst 020-20 20 70 eller felsök på www.telia.se/fixa

Segersängs samfällighetsförening når ni i frågor kring vårt kollektiva tjänsteavtal på tripleplay@segersangby.org medan Telia står för tekniska frågor


22/9- 2023

Höstens städdag är lördagen 23/9 med start kl 10.00 

Samling vid förrådet på Korpslingen (ligger i nedre delen av den kurviga backen)

Aktiviteter:

Välkomna!


15/8-2023

Höstens städdag 

Höstens städdag blir lördagen 23/9 med start kl 10. Mer info om vad som ska göras kommer senare.
15/8-2023

Lieslåtter 

Välkommen att delta i lieslåtter och räfsning av ängen på Tärnslingan  (intill herrgården) på lördag 19/8 kl 9.30- ca 11.30. Liar och räfsor finns att låna. Hör av dig innan ifall du vill låna lie, som i så fall hämtas vid förrådetEnklare instruktion kommer ges till nybörjaren.Du får gärna ta hem de slagna till djur eller till trädgården.Kontakt: Katarina Hall 076 200 4488 
9/5-2023

Nu finns stämmoprotokollet här, tillsammans med stämmohandlingarna.20/10-2022

Meddelande från kommunen

Information om kommande röjnings- och trädfällningsåtgärd längs Kärr- och Källvägen i Segersäng.