Välkommen till Segersängs samfällighetsförenings hemsida

Inplanerade händelser och nyheter

28/5-2024

Nu finns årets stämmoprotokoll här

16/1-2024

Årsstämma söndagen 19 maj kl 14

Motioner ska skickas senast 29/2 till info@segersangby.org eller läggas i vår brevlåda Åkertegen 2 J

Tänk på att samfällighetens uppdrag är att förvalta samfällighetens gemensamhetsanläggning Själv ga:1, dvs sköta vägar, diken, gatubelysning, lekplats, grönområden, rågångar, administrera samfällighetsföreningens kollektiva tjänsteavtal hos Telia samt hålla god ordning på ekonomin. 


Städdag: söndagen 5 maj kl 10
8/10-2023

Telia har meddelat att de byter teknisk plattform för vår fiber, vilket innebär ett kortare driftstopp tisdagen den 10 oktober mellan 6.30 - 15.00

Kommer tjänsterna inte i gång efter stoppet:  starta om all teknisk utrustning. Fungerar det ändå inte: ring Telias kundtjänst 020-20 20 70 eller felsök på www.telia.se/fixa

Segersängs samfällighetsförening når ni i frågor kring vårt kollektiva tjänsteavtal på tripleplay@segersangby.org medan Telia står för tekniska frågor


22/9- 2023

Höstens städdag är lördagen 23/9 med start kl 10.00 

Samling vid förrådet på Korpslingen (ligger i nedre delen av den kurviga backen)

Aktiviteter:

Välkomna!


15/8-2023

Höstens städdag 

Höstens städdag blir lördagen 23/9 med start kl 10. Mer info om vad som ska göras kommer senare.
15/8-2023

Lieslåtter 

Välkommen att delta i lieslåtter och räfsning av ängen på Tärnslingan  (intill herrgården) på lördag 19/8 kl 9.30- ca 11.30. Liar och räfsor finns att låna. Hör av dig innan ifall du vill låna lie, som i så fall hämtas vid förrådetEnklare instruktion kommer ges till nybörjaren.Du får gärna ta hem de slagna till djur eller till trädgården.Kontakt: Katarina Hall 076 200 4488 
9/5-2023

Nu finns stämmoprotokollet här, tillsammans med stämmohandlingarna.20/10-2022

Meddelande från kommunen

Information om kommande röjnings- och trädfällningsåtgärd längs Kärr- och Källvägen i Segersäng.