Karta över området vi förvaltar

Det grönmarkerade i kartan visar den område vi förvaltar, vilket är:

  • 4,28 km väg
  • 0,95 km gångväg längs väg 546, Segersängsvägen
  • Grönområden och rågångar

Karta med vägarnas namn (Google maps)