Rekommenderad hastighet

Den rekommenderade hastigheten på våra vägar är max 20 km/tim.

Kör man fortare och det händer en olycka kan det ses som vårdslöshet att inte följa rekommenderade hastigheten.


Skyltar

Alla infarter har en blå skylt med den rekommenderade hastigheten.

Väggupp

Samfälligheten har 20 fasta väggupp i området för att begränsa bilarnas hastigheter.