Våra planterade växter och skötselbehov

Vid förskolan

Här finns fyra måbärsbuskar och tre rönnar

Gräs och ogräs som växer runt buskarna och träden behöver tas bort och jorden täckas för att skydda mot uttorkning och tillväxt av ogräs. En näringsgiva på våren.

Obs att övriga träd och buskar tillhör kommunen och inte ska skötas av oss.


Vid förrådet, Korpslingan

I det triangelfomade området finns enar, tallar, björkar, två blåbärstry samt perenner. 

Städdagsåtgärder: Rensning kring rötterna, täckmaterial och vattning. 

Kring förrådet planterades hösten 2018: parksmultron, nejlikor, gullvivor, violer med mera. 

Städdagsåtgärd: Ogräsrensning .


Lekplatsen

Här finns det möjlighet att plantera in något torktåligt


Hotande ogräs

Kirskål

Kirskålsbestånd finns bland annat vid stupet, Korpslingan. Dessa har bekämpats vid två städdagar med täckning. Dock har styrelsen beslutat  (hösten 2018) att släppa detta projekt då det behövs ihärdighet och fler personer än vad som dyker upp på städdagarna för att vinna denna strid.

Det finns även kirskålsbestånd på flera ställen i området.


Parksallat

Parksallat växer vid stationen. Den har vackra blommor, men är ett mycket besvärligt ogräs. Varning för att lockas att plantera in den i trädgården.


Lupiner

Lupiner tar över och konkurrerar ut våra inhemska växter och är ett stort problem i vissa områden.

Måbärsbuskarna vid förskolan