"Vägvandringar"

9-11 pers per område

På städdagen går olika grupper igenom en avgränsad del av byn för att städa diken, inklusive vägtrummor så att vattnet rinner fritt.

 • Plocka skräp och ta bort stenar och grenar från dikets botten, 2 pers
 • Gräv bort buskar, starr, lupiner och annan grov växtlighet på dikets botten som hindrar vattnet, 4-6 pers
 • Ta bort tofsar av växtlighet som lämnats efter veckans klippning med betesputs, tex vid lyktstolparna, 2 pers
 • Fröså gräs vid riktade lyktstoplar, 1 pers


Var slänga upplockat skräp?

 • Sortera plast och glas för sig för att sedan slänga det på byns egna återvinningsstation vid stationen.
 • Lägg tillbaks stenar och grenar ut i naturen.
 • Övrigt skräp kan gärna slängas i egen soptunna.

Uppgrävda växter och grus kan läggas på:

 • ytan vid stupet, Korpslingan.
 • deponin vid sidan om parkeringen i mitten av byn.
 • komposter vid lekplatsens utkant.
 • annan lämplig plats på våra grönytor.


Verktyg

 • Skottkärra, fyllhammare, trimmer, spade, gräsfrö, kratta, handskar.
 • Plastpåsar och plastsäckar finns att hämta vid förrådet (=samlingsplatsen)