Städdagarna

Vi har städdagar två gånger om året, normalt en i april och en i september.

Varje städdag har en kallelse som anger datum och tid samt om det är något särskilt utöver det vanliga som ska utföras.

Städdagarna gör att vi sparar in på kostnader, har trevligt samt ger oss möjlighet att lära känna området och varandra.


Samlingar

OBS ingen samling sker våren 2020, utan arbete utförs enskilt och på självvald dag. Se och boka arbetsuppgift här.

Samling kl 10 vid förrådet i serpentinbacken mittemot Korpslingan 9.

Korvgrillning kl 12 på samma plats.

Det går bra att komma till samlingsplatsen vid förrådet även efter kl 10. En samordnare är på plats hela tiden.


Ta med verktyg

Det finns några enstaka verktyg i föreningen men inte alls så det täcker upp behovet. Ta med vad du har av fyllhammare, skottkärra, kratta, räfsa, spade, grep, färgskrapa, handskar.


Städaktiviteter

Lappar med beskrivningar av de olika aktiviteterna delas ut på samlingsplatsen, nedanstående är en översikt.

Prio hög

 • Gå igenom en avgränsad del av byn för att och rensa dikesbottnar så att vattnet rinner fritt. Särskilt viktigt är att kontrollera mynningar på trummorna
 • Gå igenom en avgränsad del av byn för att plocka skräp.
 • Åka med i bil och lasta på släp (1 person)
 • Grilla korv (2 pers som tänder grill och grillar)

Prio medel

 • Rensa lupiner: ta upp med rötterna och lägg på kompost. Klipp bort eventuella fröställningar (med frö) och släng i brännbart.
 • Klippa gräs på allmänningen Tärnslingan, stupet Korpslingan och runt förrådet.
 • Ta hand om lekplatsen: ogräsrensning, reparation av leksaker.
 • Pyssla om våra planterade perenner, buskar och träd.
 • Samla ihop snökäppar (vårstädningen).

Förklaring till att vi kommer bekämpa lupiner:

"Blomsterlupinen utgör ett hot mot biologisk mångfald då den konkurrerar ut växter i de miljöer som den trivs i, som till exempel vägkanter och järnvägsbankar. På sikt kan blomsterlupin påverka vegetationen där den etablerat sig på grund av sin förmåga att binda kväve och därmed gödsla marken" . Källa

Prio låg

 • Klippa sly på rågångar
 • Bygga kompost av sly

Om det blir tillräckligt med folk på städdagen 28/9-2019 provar vi att bygga en kompost av sly vid förrådet.

Sly tas tex från rågång vid Mårdstigen, Blåsippsacken (raka backen , Korpslingan) och där det behöver gallras i övrigt på vår mark.