Karta över området vi förvaltar

Området vi förvaltar är:

  • 4,28 km väg
  • 0,95 km gång- och cykelväg längs väg 546, Segersängsvägen (rosamarkerad)
  • Grönområden och rågångar

Karta med vägarnas namn (Google maps)

Kartan visar också vilka fastigheter som ingår i föreningen (gulmarkerade)