Karta över området vi förvaltar

Området vi förvaltar är:

  • 4,28 km väg

  • 0,95 km gång- och cykelväg längs Segersängsvägen (väg 546) Rosamarkerad

  • Grönområden och rågångar

  • På Segershatt finns vårt största gemensamma grönområde

1. Inägan mot Källvägen: Gångväg över diket

2. Inägan mot skogen: Rågången norrut går längs med herrgårdens tomtgräns och man kommer till en stig som leder ut på Källvägen.

3. Åkertegen: Rågången sluttar i sidled och går i en båge mellan kommunens mark och fastigheten längst in på vägen.

4. Plogfåran: Rågången går genom ett dike

5. Skogslyckan: Rågång ut i naturen,

6. Tjäderslingan: Om man går ner halvvägs får man en fin utsikt. Rågången slutar nere vid fårhagen där man möts av en låst grind.

7. Ekorrvägen -Bäverstigen På denna rågång kan man enkelt gå mellan dessa vägar.

8. Bäverstigens rågång söderut. Man kommer direkt ut i naturen eller följer rågångens riktning längs med tomterna.

9. Blåsippsbacken Från nedre Korpslingan upp mot Segershatt går en lång slänt kallad Blåsippsbacken, som vintertid även används som kälkbacke. - men se upp med vägen!

10. Ängen och "Branta berget", Korpslingan: Ängen har en sittbänk.

11. Rågång med en trappa upp till Segershatt. Se upp så du inte sneddar över tomterna här.

12. Vändplanen på Korpslingans lilla avstickare. Här finns en slänt upp mot Segershatt

13. Mittemot branta berget: Rågång söderut.

14. Rågång västerut. Här kommer man ut i skogen mot järnvägen.

15. Gångbro mot Kärrvägen Vid elskåpet finns en gångbro i trä över diket

16 "Mårdhöjden", Korpslingan – Mårdstigen: Man kommer upp på Mårdhöjden från serpentinen på Korpslingan där det är en öppning i staketet. Det finns även en rågång mellan Mårdstigen 2 och 4, men se upp så ni inte sneddar in över tomten på Mårdstigen 2.

17. Mårdstigens vändplan Från vändplanen går rågången till en stig som leder till lekplatsen.

18. Kärrvägen: Lekplatsområdet kan nås även från Kärrvägen

19. Gångvägen upp till lekplatsen och lekplatsskogen.

20. Trekanten Här finns en sittbänk samt föreningens förråd.

21. Rågång som leder till en äng Här finns också en bänk

22. Rågång som leder ut till skogen syd och väst om byn.