Segersängs samfällighetsförening

Inplanerade händelser och nyheter

Torsdagen 17 september är det dags för steg 3 - vägbeläggning med Y1B

Inga bilar får vara parkerade på vägen denna dag!

Vägen blir inte avstängd men får en kortare stunds begränsning av framkomlighet. Man kommer att kunna köra på vägen direkt efter att nya beläggningen är på plats.

Y1B är en ytvägsbeläggning som läggs ut av stora maskiner, så kallad tankbeläggning.

Det är samma typ av beläggning som den vi har på våra vägar.

Vägarna som nu får ny vägbeläggning är rödmarkerade på kartan.

 • Nedre delen av Korpslingan

 • Ekorrvägen

 • Nedre delen av Tjäderslingan

 • Inägan

Vid frågor maila till vagar@segersangby.org eller kontakta Lars Tehler Inägan 6.

Nu är det höst och städdagsdags

Det blir en ”vanlig” städdag 20/9 kombinerat med möjlighet att göra en vald insats före städdagen.

Fokus kommer att vara på våra diken.

Arbete att göra innan städdagen 20/9

Du kan välja mellan följande uppgifter att göras i förväg:

 • Klippa diken där dikesputsen inte kommit åt, dvs i dikesbotten, runt stolpar, mm

 • Räfsa upp det slagna och lägg i egen rabatt, kompost, lämna till Katarina på Korpslingan 50 eller kör till återvinning.*

 • Kolla att vägtrummor är tomma och att det inte finns vallar framför dem. Rensa vid behov.

* Det är angeläget att det slagna räfsas upp så att näringen minskas i dikena och därmed minskar tillväxten på sikt. Dessutom kan det slagna täppa till i rören om det får ligga kvar.

Skriv till gronytor@segersangby.org för att boka in dig på en uppgift och/eller ställa frågor.

Städdagen 20/9

Någon från samfällighetens styrelse finns vid förrådet på Korpslingan från kl 10 för att dela ut arbetsuppgifter och vissa verktyg.

Vi utför det som återstår i dikena och

 • rensar ogräs på lekplatsen samt vägen ditupp

 • knipsar sly i ”Blåsippsbacken” (vid Korpslingans raka backe)

Blir vi tillräckligt många tillkommer:

 • Rabatten Tärnslingan vid elskåpet

 • Rabatten Inägan vid elskåpet

 • Plocka skräp

Ingen korvgrillning denna gång

Dags för vägkantsklippning

24/8-2020

Våra vägkanter och diken kommer klippas onsdagen 26/8 och eventuellt också torsdag 27/8.

Vänligen se till att traktor med verktyg inte hindras av parkerad bil, öppen grind eller annat föremål vid vägkanten eller i diket.

Nu är det snart dags för steg 3 - vägbeläggning med Y1B

Gäller som tidigare meddelats större delen av A-etappen och Inägan, se kartan.

Dagen för beläggningen gäller att:

 • Vägen är fri från grus, lera eller annat löst på vägbanan

Ni som vet med er att ni har haft byggnation eller andra åtgärder som spillt ut lera, grus eller klipp på vägen behöver därför ta bort det.

 • Inga bilar får vara parkerade på vägen, datumet meddelas så fort vi vet.

Vägen blir inte avstängd men får en kortare stunds begränsning av framkomlighet. Man kommer att kunna köra på vägen direkt efter att nya beläggningen är på plats.

Vägarna som får ny beläggning denna sommar:

 • Nedre delen av Korpslingan

 • Ekorrvägen

 • Nedre delen av Tjäderslingan

 • Inägan

Dvs de rödmarkerade vägarna på kartan

Datum kommer att meddelas så fort vi får det av entreprenören.

Vid frågor maila till vagar@segersangby.org eller kontakta Lars Tehler Inägan 6.

Meddelande från SMÅA

Arbete med radhusen planeras att återupptas 20/7.

Huslänga A+B planeras ankomma söndag- tisdag 2-4/8.

Huslänga C+D planeras ankomma söndag- tisdag 16-18/8.Asfaltering 30/6-2020

22/6-2020

Lagningar med asfalt (lila och blå prickar) inför ytbeläggning med Y1B (rödmarkerade vägar), dvs på Inägan, Plogfåran, Åkertegen, nedre Korpslingan och Tjäderslingan.

Slåtter av vägkanter, diken och grönområden

20/6-2020

Nu har området gåtts över en gång och vi bedömer "midsommarslåttern" vara avklarad för i år.

Stort tack till de som hjälpt till!

Lupiner och andra oönskade växter

Förutom våta diken ska alla lupiner och kirskål (vid stupet, Korpslingan) fått sig en omgång.

Lupiner och kirskål kommer dock tillbaks, så hjälp gärna till att slå av dem vartefter.

Räfsning

För att minska näringen i dikena behöver de räfsas efter att de klippts. Jättebra om som många som möjligt kan göra det, åtminstone vid sina tomter. Lägg gärna det räfsade runt träd, buskar och andra växter på egna tomten, Är suveränt som skydd för ogräs, uttorkning och ger näring. Hör av dig om du hellre vill lägga det på gemensamhetskomposter så hittar vi en lösning.

Om projektet "Gynna mångfalden i Segersäng"

Till sist: sök gärna och kom med i FB-gruppen "Gynna mångfalden i Segersäng" för att få mer information och kunna diskutera påverka detta projekt. Läs här för grundläggande information om projektet.

/Katarina, gronytor@segersangby.org

Vägbeläggning sommaren 2020

16/6-2020

Vägbeläggning under sommaren 2020 sker i tre steg:

1. Snabelbilen kör runt på alla våra vägar och lagar sprickor och små skador.

2. Större skador inom området för ny ytbeläggning kommer att asfalteras innan ytbeläggningen.

Asfaltering sker även där kommunen har grävt upp för VA-arbeten på Inägan och Plogfåran.

3. Nytt ytskikt med tankbeläggning Y1B kommer i år att ske på följande vägar:

• Korpslingan från Segersängsvägen förbi Ekorrvägen

• Ekorrvägen

• Tjäderslingan från Segersängsv till ca Tjäderslingan 19

• Inägan

Mer information kommer när varje moment närmar sig.

Vid frågor kontakta Lars Tehler, vagar@segersangby.org

Bli en Mångfaldsgynnare!

Bli en Mångfaldsgynnare och kom med i naturvårdsprojektet "Gynna mångfalden i Segersäng”. Projektet får bidrag av länsstyrelsen och sker i samarbete med kommunens ekologer och Segersängs samfällighetsförening.

Som Mångfaldsgynnare kommer du framför allt att få slå och räfsa ett område (tex dike vid din fastighet) under en viss tidsperiod. Räfsning är viktigt för att minska näringsinnehållet i jorden. Insådd och/eller plantering av insektsvänliga blommor kommer också ske samt exkursioner för fröinsamling och lupinbekämpning i området.

Låter det kul och viktigt? Kom med! Under fliken Grönområdena kan du läsa mer om projektet

För att ansluta till projektet: sök medlemskap i gruppen “Gynna mångfalden i Segersäng” på Facebook, eller mejla till gronytor@segersangby.org.

Nyheter om exkursioner med mera publiceras på webben och på Facebook.

Lupinkamp

Lupinerna är på väg att slå ut. Vill du hjälpa till att bekämpa? Har gjort en doodle för raka backen, Korpslingan. Flera sådana kan göras förstås. Roligare om man är fler.

Här är en påbörjad förteckning av lupinområden med möjlighet att kommentera.