Segersängs samfällighetsförening

Inplanerade händelser

Dikesarbete Ekorrstigen - Bäverstigen

22/1-2020

Ett rör kommer grävas ner i diket mellan Ekorrstigen och Bäverstigen för att underlätta framtida underhåll. Arbetet är planerat att utföras under första kvartalet 2020.


Ny router till de som har Triple Play.

16/1-2020:

Ny router kommer delas ut med början lördagen 18/1-2020. Routern kan också hämtas på Inägan 6.


22/1-2020

Nu blir det paus några dagar i utlämnandet av routrar. Ni är åter välkomna att hämta er nya router på Inägan 6 efter den 27 jan.


Planerad driftstörning 29/1

29 januari kommer det att vara driftstörningar i fibern pga byte av switchar i datorskåpet i fårhagen.


Deadline för motioner

28/2 är sista dagen för inlämning av motioner till årsstämman.


Städdag lördagen 25 april 2020 kl 10.00-13.00

Samling vi förrådet kl 10.00

Avslutas med korvgrillning vid förrådet från kl 12.00. OBS ändrad plats!

Förutom de vanliga städuppgifterna kommer vi rensa lupiner, klicka för att läsa mer.


Årsstämma maj 2020

Tid: kl 19:00

Plats: Ny plats (Fritidshemmet tas bort under 2018)

Motioner till årsmötet ska enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast februari 2020.

Tänk på att samfällighetens uppdrag är att förvalta samfällighetens gemensamhetsanläggning Själv ga:1, dvs sköta vägar, diken, gatubelysning, lekplats, grönområden, administrera samfällighetsföreningens tripleplay gruppavtal hos Telia samt att hålla god ordning på ekonomin.

Val av nya styrelseledamöter, ordförande, revisorer och ev valberedning kommer att ske på stämman.

Vi har i år ingen valberedning så ni som är intresserade att kandidera kan anmäla er genom att skicka e-post till info@segersangby.org eller kontakta någon i styrelsen för att veta mer.

I år är det fyra ledamöter som har ett år kvar på sin mandatperiod och tre ledamöter som ska väljas nya eller som omval.

Väl mött på stämman!

Styrelsen för Segersängs samfällighetsförening

Bitt, Erik, Helene, Katarina, Lars, Louise och Ronnie


Slåtter

Försommaren 2020

Endast de diken med stark växtlighet och stort behov av vattenavledning slås på försommaren.

Hela området slå sedan på sensommaren 2020