Segersängs samfällighetsförening

Inplanerade händelser och nyheter

Asfaltering 30/6-2020

22/6-2020

Lagningar med asfalt (lila och blå prickar) inför ytbeläggning med Y1B (rödmarkerade vägar), dvs på Inägan, Plogfåran, Åkertegen, nedre Korpslingan och Tjäderslingan.

Slåtter av vägkanter, diken och grönområden

20/6-2020

Nu har området gåtts över en gång och vi bedömer "midsommarslåttern" vara avklarad för i år.

Stort tack till de som hjälpt till!

Lupiner och andra oönskade växter

Förutom våta diken ska alla lupiner och kirskål (vid stupet, Korpslingan) fått sig en omgång.

Lupiner och kirskål kommer dock tillbaks, så hjälp gärna till att slå av dem vartefter.

Räfsning

För att minska näringen i dikena behöver de räfsas efter att de klippts. Jättebra om som många som möjligt kan göra det, åtminstone vid sina tomter. Lägg gärna det räfsade runt träd, buskar och andra växter på egna tomten, Är suveränt som skydd för ogräs, uttorkning och ger näring. Hör av dig om du hellre vill lägga det på gemensamhetskomposter så hittar vi en lösning.

Om projektet "Gynna mångfalden i Segersäng"

Till sist: sök gärna och kom med i FB-gruppen "Gynna mångfalden i Segersäng" för att få mer information och kunna diskutera påverka detta projekt. Läs här för grundläggande information om projektet.

/Katarina, gronytor@segersangby.org

Vägbeläggning sommaren 2020

16/6-2020

Vägbeläggning under sommaren 2020 sker i tre steg:

1. Snabelbilen kör runt på alla våra vägar och lagar sprickor och små skador.

2. Större skador inom området för ny ytbeläggning kommer att asfalteras innan ytbeläggningen.

Asfaltering sker även där kommunen har grävt upp för VA-arbeten på Inägan och Plogfåran.

3. Nytt ytskikt med tankbeläggning Y1B kommer i år att ske på följande vägar:

• Korpslingan från Segersängsvägen förbi Ekorrvägen

• Ekorrvägen

• Tjäderslingan från Segersängsv till ca Tjäderslingan 19

• Inägan

Mer information kommer när varje moment närmar sig.

Vid frågor kontakta Lars Tehler, vagar@segersangby.org

Bli en Mångfaldsgynnare!

Bli en Mångfaldsgynnare och kom med i naturvårdsprojektet "Gynna mångfalden i Segersäng”. Projektet får bidrag av länsstyrelsen och sker i samarbete med kommunens ekologer och Segersängs samfällighetsförening.

Som Mångfaldsgynnare kommer du framför allt att få slå och räfsa ett område (tex dike vid din fastighet) under en viss tidsperiod. Räfsning är viktigt för att minska näringsinnehållet i jorden. Insådd och/eller plantering av insektsvänliga blommor kommer också ske samt exkursioner för fröinsamling och lupinbekämpning i området.

Låter det kul och viktigt? Kom med! Under fliken Grönområdena kan du läsa mer om projektet

För att ansluta till projektet: sök medlemskap i gruppen “Gynna mångfalden i Segersäng” på Facebook, eller mejla till gronytor@segersangby.org.

Nyheter om exkursioner med mera publiceras på webben och på Facebook.

Lupinkamp

Lupinerna är på väg att slå ut. Vill du hjälpa till att bekämpa? Har gjort en doodle för raka backen, Korpslingan. Flera sådana kan göras förstås. Roligare om man är fler.

Här är en påbörjad förteckning av lupinområden med möjlighet att kommentera.