Segersängs samfällighetsförening

Inplanerade händelser

Enkät om städdagen

För att undersöka om städdagarna kan förändras så att fler dyker upp finns det nu en enkät. Fyll gärna i denna! Man kan vara anonym samt ändra svaret i efterhand.

Dags att flytta sitt fordon från radhustomten

Det börjar närma sig byggstart för radhusen i byns mittpunkt som nu används som en parkering. Området kommer hägnas in någon gång efter 1/3-2020. Entreprenören önskar att alla fordon och andra privata ägodelar flyttas därifrån innan dess.

Dikesarbete Ekorrstigen - Bäverstigen

22/1-2020

Ett rör kommer grävas ner i diket mellan Ekorrstigen och Bäverstigen för att underlätta framtida underhåll. Arbetet är planerat att utföras under första kvartalet 2020.


Deadline för motioner

29/2 är sista dagen för inlämning av motioner till årsstämman.


Städdag lördagen 25 april 2020 kl 10.00-13.00

Samling vi förrådet kl 10.00

Avslutas med korvgrillning vid förrådet från kl 12.00. OBS ändrad plats!

Förutom de vanliga städuppgifterna kommer vi rensa lupiner, klicka för att läsa mer.


Årsstämma 12 maj 2020

Tid: kl 19:00

Ny plats: Segersängs förskola Inägan 8

Motioner till årsmötet ska enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast februari 2020.

Tänk på att samfällighetens uppdrag är att förvalta samfällighetens gemensamhetsanläggning Själv ga:1, dvs sköta vägar, diken, gatubelysning, lekplats, grönområden, administrera samfällighetsföreningens tripleplay gruppavtal hos Telia samt att hålla god ordning på ekonomin.

Val av nya styrelseledamöter, ordförande, revisorer och ev valberedning kommer att ske på stämman.

Vi har i år ingen valberedning så ni som är intresserade att kandidera kan anmäla er genom att skicka e-post till info@segersangby.org eller kontakta någon i styrelsen för att veta mer.

I år är det fyra ledamöter som har ett år kvar på sin mandatperiod och tre ledamöter som ska väljas nya eller som omval.

Väl mött på stämman!

Styrelsen för Segersängs samfällighetsförening

Bitt, Erik, Helene, Katarina, Lars, Louise och Ronnie


Slåtter

Försommaren 2020

Endast de diken med stark växtlighet och stort behov av vattenavledning slås på försommaren.

Hela området slå sedan på sensommaren 2020.