Karta över grönområdena

Inägan

1. Gångväg över diket vid lilla Inägan mot Källvägen.

2. Rågången norrut går längs med herrgårdens tomtgräns och man kommer till en stig som leder ut på Källvägen.


Tallhöjden – Åkertegen

3. Rågången, som sluttar i sidled, går i en båge mellan kommunens mark och fastigheten längst in på vägen.,


Tallhöjden – Plogfåran

4. Rågången, går genom ett dike,


Tallhöjden – Skogslyckan

5. Rågång ut i naturen,


Tjäderhöjden – Tjäderslingan

6. Om man går ner ungefär halvvägs får man en fin utsikt. Rågången slutar nere vid fårhagen där man möts av en låst grind.


Enbacken – Bäverstigen

7. Krondiket går mellan Ekorrvägen och Bäverstigen. Längs med diket kan man gena mellan dessa vägar.

8. Bäverstigens rågång leder söderut. Man kommer ut i naturen, men det är inte särskilt lätt att gå längs med tomtgränserna och skogen är tät.


Segershatt – Korpslingan

På Segershatt finns vårt största gemensamma grönområde. Dit kan man ta sig genom fyra angränsande områden:

9. Nere från Korpslingan upp mot Segershatt går en lång slänt kallad Blåsippsbacken, som vintertid även används som kälkbacke.

10. Från ängen vid "Branta berget", men här är det verkligen väldigt brant och svårt att ta sig upp.

11. Från västra sidan mellan fastigheterna går en rågång med en trappa förbi den brantaste delen. När ni går upp eller ner denna väg se upp så ni inte sneddar över tomterna.

12. Från vändplanen på Korpslingans lilla avstickare finns en slänt upp till höjden där det går att ta sig upp.


Ut till omgivande naturen från Korpslingan på Segershatt

13. Mittemot ängen med det branta berget finns en rågång söderut. Den går sedan längs med skogen mot Bäverstigens krondike.

14. På västra sidan mellan fastigheterna finns en rågång västerut. Här kommer man ut i skogen mot järnvägen.

15. Vid elskåpet finns en gångbro i trä över dike mot Kärrvägen.

"Mårdhöjden", Korpslingan – Mårdstigen

16. Man kommer upp på Mårdhöjden från serpentinen på Korpslingan där det är en öppning i staketet. Det finns även en rågång mellan Mårdstigen 2 och 4, men se upp så ni inte sneddar in över tomten på Mårdstigen 2.


Lekplatsområdet

17. Rågången från vändplanen på Mårdstigen leder via en stig till lekplatsen.

18. Lekplatsområdet nås även från Kärrvägen.

19. Gångvägen upp till lekplatsen


Enbacken – Korpslingan/Korpslingan

20. Trekanten vid Korpslingans serpentinkurva upp till Segershatt tillhör också föreningen.

Berghällen

21. Längst in på Tärnslingan finns två rågångar varav den närmast herrgården leder till en gemensamhetsyta.