Skötselplan för vägkanter och diken

Alla vägkanter och diken

Alla vägkanter och diken klipps under sensommar/höst.

Det klippta ska räfsas upp för att ta bort näring från dikena och minska risken att gräsklipp täpper till i vägtrummor. Vänta gärna ett par veckor innan det slagna tas bort så örter hinner fröa av sig.

Finns det invasiva arter såsom lupiner, kirskål och parksallat ska dessa klippas/grävas upp oftare.


Diken där vatten det ständigt går vatten

Diken där det går mycket vatten behöver rensas från växtlighet två gånger per år- vid midsommar och på sensommar höst. Här handlar det om att sätta dikets funktion före mångfalden. Klipp i botten i diket och vägkanten så att vattnet rinner av vid ett skyfall.

Räfsa bort det klippta.

Vad göra med ihopräfsat gräs och örter?

Det räfsade är ypperligt material för din trädgård: lägg runt träd, buskar, örter för att kväva (o)gräs, behålla fukten och ge näring till maskarna och till det du odlar. Ett annat alternativ är att lägga det på egen kompost.

(Tredje möjligheten är att ta det till gemensamma komposter som ska skapas i området. En kompost finns vid förrådet på Korpslingan.
Kommentar 4/7-2022: Gemensamma komposter ännu ej skapade)