Kalender

4/7-2022

Se här för kommande evenemang

22/7-2021

Lie-kurs 22/8

Välkommen till gratis lie-kurs vid branten på korpslingan söndagen 22/8-2021 kl 15.00

Anmäl dig här så snart som möjligt och senast 21/8 kl 17.00.

Begränsat antal deltagare27/6-2021

Stoppa dikesputsen?

Vägkanterna planeras att klippas med början 29/6. Alla vägkanter kommer klippas utom de som är markerade med band.

För att markera med band

Om man vill kan man få sätta upp band utmed vägkanten för att signalera "klipp inte här" till föraren. Band för detta ändamål finns inköpt, så säg till om du vill ha genom att snarast skicka ett mejl till artrikedom@segersangby.org

Dock tar man då ansvar för att det inte växer så mycket i diket att vattnet hindras att rinna, eller att det växer så högt att det blir en trafikfara22/6-2021

Välkommen till gratis lie-kurs på Tärnslingan 4/7 kl 15.00!

Anmäl dig här så snart som möjligt och senast 3/7. Begränsat antal deltagare.


6/4-2021
 • Projektmöte i projektet Gynna mångfalden i Segersäng på Google Meet

Torsdagen 8/4-2021 kl 20.00-21.00

Anslut här: https://meet.google.com/epj-oopr-her

 • Projektmöte på zoom måndagen 29/2 3-2021 kl 16.00-17.00

Anslut

 • Lie-kurs söndagen 19/9 kl 13.00 till 15.00
  Det är gratis och man får låna lie.
  Anmäl dig här

 • Lie-kurs söndagen 30/8 kl 16.30 till 18.30
  I ett samarbete mellan Nynäshamns Naturskyddsförening och LONA-projektet "Gynna mångfalden i Segersäng" har du möjlighet att få gå en lie-kurs.
  Lien är faktiskt snabbare än trimmern. Och tystare. Se exempelvis denna film.

Efter inledande undervisning slår vi vid branten mitt emot Korpslingan 33, samt sannolikt också rågången intill. Läraren kommer ha med liar som vi får låna. Räfsning ska också göras och vi får prova "riktiga" höräfsor. Lie-kursen är gratis.
Anmäl dig senast 28/8. Begränsat deltagarantal.

 • Söndagen 23/8 kl 14.30 och 16.00. Växtvandring med fokus på ätliga växter. Samling vid förrådet mitt emot Korpslingan 9. Kom gärna till en provsmakning som ges lite innan guidningen startar. Anmälan krävs. Max tio deltagare

 • Söndagen 9/8: Liekurs anordnas i Tyresö av Tyresö kommun. Läs mer här: https://www.tyreso.se/arkiv/evenemang/evenemang/2020-06-23-slatterkurs-vid-ahlstorp.html

 • Lördagen 18/7: Växtvandring på Korpslingan. Anmälan krävs. Max tio deltagare

 • Inventering och vandring i vårt område. 13/6 kl 14.30. Samling vid Tjäderslingan 10, sedan vandring söderut mot blåsippsbacken på Korpslingan med stopp för artinventering och sedan upp för backen förbi stupet på Korpslingan.

 • Exkursion inplanerad preliminärt söndagen 13/9. Samling kl 11 på Segersängs station. Inställd.

Föredrag

11/6 Naturligtvis - föreläsning om biologisk mångfald i din trädgård

Exkursioner

Syftet med en exkursion är framför allt att lära känna lämpliga växter för insamling av frö. På köpet får vi också lära oss insekter. Guidad av ekolog.