Mångfaldsgynnaren

Kom med i projektet genom att kontakta Katarina på: artrikedom@segersangby.org


Åtaganden

  • Klippa vägkanten och/eller diket vid sin tomt i mitten av augusti varje år och gärna även tidigare i områden med kraftigväxande gräs.

  • Räfsa ihop och ta bort det klippta

  • Hjälpa till att vårda även annan yta minst 2h/år

  • Rensa bort eventuella lupiner

  • Hjälpa till att bygga gemensamma komposter med mera

  • Rapportera timmar

  • Meddela projektet om man behöver avsluta sitt åtagande (tex vid flytt)

Vad vi inte gör

  • Undviker att klippa områden med ängsblommor innan de gått i frö

  • Tillför inte gödning eller gifter till området genom att tvätta bilen eller dylikt.