Mångfaldsgynnaren

Åtaganden

  • Klippa diket vid sin tomt i mitten av augusti varje år och gärna även tidigare i områden med gräs och andra icke önskade växter. Tidpunkt för klippning kan variera.
  • Räfsa ihop och ta bort det klippta
  • Hjälpa till att vårda även annan yta minst 2h/år
  • Rensa bort eventuella lupiner
  • Hjälpa till att bygga gemensamma komposter med mera
  • Rapportera timmar
  • Meddela projektet om man behöver avsluta sitt åtagande (tex vid flytt)

Vad en mångfaldsgynnare inte gör

  • Klipper inte områden med ängsblommor innan de gått i frö
  • Tillför inte gödning eller gifter till området genom att tvätta bilen eller dylikt.