Belöningar

  • Blommande växter i omgivningen. Projektet bekostar frö och plantor
  • Kunskap om “blommor och bin” samt jord.
  • Gemensamma natur- och fröinsamlingsutflykter med guidning av experter
  • Blomfrö även till egna tomten och möjlighet att skapa mångfald även där.