Bakgrund

  • “Nära 80 procent av alla flygande insekter tros ha försvunnit från centrala Europa de senaste 30 åren. Nedgången beskrivs av forskare som katastrofal, och misstänks bero på utökat jordbruk”
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ny-studie-80-procent-av-europas-insekter-har-forsvunnit-pa-30-ar


  • Kortklippta gräsmattor är så artfattiga att forskare kallar dem gröna öknar.


  • Vägkanter och grönytor är en möjlig refug för örter och insekter, men det krävs en särskild skötsel.